Book Distribution - La Gonave Haiti
Survival Kit Drive
Survival Kit DriveJan 17, 2010Google Maps Location Photos: 10
 
Hope For Haiti
Hope For HaitiFeb 25, 2010Google Maps Location Photos: 8
Red Springs Cafe Benefit Brunch
Red Springs Cafe Benefit BrunchMar 14, 2010Google Maps Location Photos: 17
 
Tents For Haiti
Tents For HaitiApr 13, 2010Google Maps Location Photos: 21
iRepHaiti
iRepHaitiJun 17, 2010Photos: 21
 
9.2010 Visit with IHCD
9.2010 Visit with IHCDSep 15, 2010Photos: 53